Nederlands Deutsch

 
Training

De lichaamstaal van beweging en klank is de voornaamste taal van het jonge kind. Als wij als ouders en begeleiders deze taal beter begrijpen en leren spreken kunnen we veel makkelijker en vanzelfsprekender met kinderen communiceren en in contact komen. Ook kunnen we de kinderen dan speelser en effectiever begeleiden bij hun ontwikkeling.
Dat is een belangrijk doel van de Berenhol-trainingen voor de kinderopvang, waarbij je ook eerste kennis kunt maken met de PresentChild® Methode. Invulling en duur van de training worden afgestemd op de unieke wensen en situatie.

Wat kun je leren tijdens deze training?
Meer
  • met een frisse blik naar -probleemgedrag van- kinderen kijken
  • je letterlijk verplaatsen in wat kinderen beweegt
  • non-verbaal inspelen op hun gedrag
  • achter storend gedrag van een kind zijn/haar kracht ontdekken
  • kinderen ondersteunen om hun kracht constructief te gebruiken
  • binnen de grenzen van de groepsruimte mogelijkheden scheppen voor de grote bewegingsbehoefte van jonge kinderen
  • eenvoudige dansen en liederen creatief leren toepassen
  • vrijer, blijer en speelser met kinderen omgaan

Je kunt ook kiezen voor een training PresentChild® in de kinderopvang. Met deze methode is het mogelijk een 'zorgenkind' anders en toch heel effectief te helpen. Voor meer info: (www.presentchild.com/professionals/kinderopvang)

 
created by Bryk