Nederlands Deutsch

  

In verbinding

Tijdens jarenlang onderzoek in de natuur heb ik aan den lijve ondervonden wat belangrijk is voor een natuurlijke ontplooiing van kinderen. Deze ervaring werd bevestigd door een symbool dat de werking van de Berenholremedies kernachtig weergeeft. (zie ook foto). De hieruit gewonnen inzichten deel ik graag met je vanuit de wens dat ze heel veel (mensen-)kinderen ten goede komen.

Vanaf onze geboorte tot aan onze dood bezielt adem ons lichaam.
Adem verbindt :
Binnen & buiten (wereld), boven- &onder-(lichaam), stilte & beweging, inspanning & ontspanning, kracht & zachtheid, mens & natuur, spiritualiteit & seksualiteit, hoofd & hart, lichaam & ziel, ons mens-zijn & ons goddelijk wezen, 'hier en nu' & eeuwigheid, ...
Als een kind zich gedragen voelt en welkom in zijn levensuitingen dan blijven in- en uitademen elkaar afwisselen als de eb en de vloed; dan blijft het kind via de adem verbonden met zichzelf, de omgeving en de levensbron. Het kind kan dan volledig thuis zijn bij zichzelf en haar/zijn lichaam bezielen. Zij/hij blijft het leven en zichzelf vertrouwen, ervaart innerlijke steun en leert stap voor stap, zichzelf en verantwoordelijkheid te dragen.
Vaak missen wij als ouders/begeleiders echter zelf deze basale ervaring. Net als onze eigen ouders hebben we meestal al vroeg geleerd onze adem in te houden, natuurlijke levensuitingen in ons te onderdrukken en af te keuren, de natuurlijke levenstroom tegen te werken.

Terugtrekken uit de basis en overleven in het hoofd is op den duur het gevolg hiervan. Ons hoofd leert dan de hoofdrol te spelen en oefent - vaak onbewust- macht uit over een dieper lichaamsweten.
Mijns inziens ligt hierin de oorzaak van veel machtsconflicten op aarde en van veel problemen die we ervaren bij onszelf en bij onze kinderen.

De Berenholremedies kunnen helpen om dit proces te keren. Ze helpen je om je spontaan en eerlijk te uiten, verbaal en ook non-verbaal te communiceren. Zo raak je weer aangesloten op de levens- en ademstroom en kom je dieper thuis in je lichaam. Belangrijke verbindingen in en met jezelf en met anderen kunnen herstellen. Je hoofd kan dan als één van de vele lichaamsdelen jou dienen. Dan ervaar je innerlijke steun, voel je gedragen en kun je lasten loslaten die je op je schouders hebt genomen maar die niet wezenlijk bij je horen.

Dan kunnen hoofd, hart en handen gelijkwaardig samenwerken en kun je kinderen begeleiden, dat ze verbonden blijven met de adem- en levensstroom en zich natuurlijk ontplooien, vanuit een veilige basis.Je bent dan ook je grenzen gewaar die in eerste instantie lichamelijke grenzen zijn. Dan kun je een levendige grens zijn voor je kind en hem/haar daardoor helpen om nog meer thuis te komen en te aarden.
Graag begeleid ik je in dit proces, hand in hand met de Berenholremedies.

 
created by Bryk