Nederlands Deutsch
Geef kinderen wortels,
geef ouders vleugels

            spreekwoord uit India


Voor ouders

Als ouder vind je in Kinderpraktijk Het Berenhol een veelzijdig aanbod, zowel voor jezelf alsook voor jou en je kind samen.
Je kunt in Het Berenhol ervaren dat je kind jou de weg wijst om vrijer en gelukkiger te leven - zelfs via klachten of gedrag waar je mee kunt zitten.


Hierbij kan ik je begeleiden om
  • thuis te komen in je lichaam en tot rust bij jezelf
  • op jezelf te vertrouwen en antwoorden in 'eigen huis' te vinden
  • je emoties te omhelzen en spelenderwijs te leren uiten
  • met compassie naar jezelf te kijken en met een nieuwe blik naar je kind
  • je kind beter te begrijpen en je er dieper mee te verbinden
  • problemen die je ervaart bij je kind van binnenuit op te lossen
  • blijer, vrijer en speelser samen te zijn met je kind

Ouder-kind-consult, ouder-kind-dans, workshops en lezingen kunnen je ondersteunen bij je bijzondere taak als ouder.

 
created by Bryk