Nederlands Deutsch

  

Werkwijze

Kinderen help ik voornamelijk via hun ouders en begeleiders, zoals je een boom ondersteunt om gezonde vruchten te dragen.
Speels, creatief, verrassend, inspirerend, inzichtgevend, diepgaand en compassievol zijn woorden, die mijn werkwijze kenmerken.
Ik begeleid het proces, afgestemd op de (hulp-)vraag en de doelen.

Dat geldt voor ouder-kind-consulten én voor workshops en trainingen.
In mijn werk integreer ik 3 verschillende vormen van begeleiding die elkaar versterken:
 
  • Eigenwijs Bewegen met danstherapie als basis
  • Berenholremedies
  • Methode PresentChild ®

Afhankelijk van de vraag of voorkeur is het mogelijk, om voor één van deze ingangen te kiezen. 
meer info
 

Eigenwijs Bewegen met danstherapie als basis

Ik sluit aan bij hetgeen jou hier en nu beweegt, wat zichtbaar wordt in je lichaam en hoorbaar in je stem. Ik begeleid je om welkom te heten, wat is, om hier helemaal in te gaan, ermee te spelen, het te overdrijven. Je kunt ervaren dat het leven in je doorstroomt, dat je dieper thuiskomt in je lichaam en bij je gevoel. Je leert om je puur en authentiek te uiten en door het leven te bewegen volgens je eigen (lichaams-)wijsheid. Dat zal contact en communicatie met (je) kinderen ten goede komen.
Ik werk vanuit mijn vakkennis als danstherapeute en maak gebruik van het LMA: Laban Movement Analysis - een gereedschap dat het totale menselijke bewegingspotentieel beschrijft en ook de natuurlijke wetmatigheden van beweging weergeeft.
'Maya, Charma en de boterbloemen'- een sprookje (pdf)
 

Berenholremedies

De Berenholremedies herinneren ons aan levenspatronen die van nature bij ons horen. Kinderen voelen dat feilloos aan en vragen regelmatig zelf om 'nieuwe bloemendruppels'.
Ouders en begeleiders nodig ik uit om een Berenholremedie te kiezen voor het kind, waar ze ondersteuning voor wensen. Door vervolgens zelf met deze remedie aan het werk te gaan, kunnen ouders/begeleiders op een natuurlijke wijze de problemen aanpakken, die het kind weerspiegelt. Zowel de ouder/begeleider als ook het kind hebben hier baat bij.
 

Methode PresentChild ®

Als de woordentaal je favoriete ingang is kun je kiezen voor Methode PresentChild ®, ontwikkeld door Janita Venema. Uitgebreide informatie over deze bijzondere methode vind je op www.presentchild.com. Een PresentChild ® traject bestaat uit 3-4 consulten.
Als kindertolk kijk ik graag met je mee wat je kind je op een diepere laag wil vertellen.

Hoe Janita Venema het werk van een kindertolk omschrijft:

"Een kindertolk vertaalt het gedrag, de ontwikkeling, het spel of de klachten van kinderen op een liefdevol rakende én methodische wijze naar levenslessen voor de ouder/opvoeder. Voor de ouder voelt het alsof het eigen kind een hoogstpersoonlijke boodschap vertelt, één op maat gemaakt 'medicijn'.
Dit raakt een snaar van verwondering bij de ouder, geeft inzicht en motiveert van binnen. Het is helend voor zowel de volwassene als het kind. Wanneer de ouder de boodschap tot zich laten komen, is het kind ontlast van zijn 'problemen'. Zo helpt een kindertolk beide partijen vanuit de kern met en kortdurende, effectieve interventie die het kind zo veel mogelijk ontziet." 
created by Bryk